DSI online – Marknadsdatabasen för Offentliga värden

DSI Online är unik. Ingen annan kan erbjuda denna information samlad så att du som företag kan abonnera på den.
Här finns affärsvärden för 800 miljarder per år fördelade på kommun, landsting och myndighet som köpare och med bas i din bransch och med jämförelser mot dina utvalda konkurrenter.
Här får du snabbt reda på vad din marknad är värd och hur mycket dina konkurrenter fakturerat.

Några exempel på användningsområden

Pris
24.500 SEK för åtkomst till senast inlästa kalenderåret med tillgång till 20 utvalda konkurrenters offentliga affärsvärden. Utöver detta ingår en förteckning över alla bolag registrerade i er bransch som fakturerat offentlig marknad. Dessutom ingår historiska affärsvärden from 2012 och framåt.

Intresserad av bättre beslutsunderlag för att göra bättre offentliga affärer?
För mer information kontakta.
Henrik Stålne
Researcher/kundansvarig
Tel: 08 – 452 73 75
Mobil: +46 70 767 27 74
henrik.stalne@dsinsikt.se